Δομικών Έργων (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Από το 2D στο 3D σχέδιο και αντίστροφα

45 λεπτά

Από τον 3D χώρο στο χώρο 2D με σκαρίφημα

Οι στόχοι της φάσης είναι (βλ. Μελέτη εξειδικευμένων προδιαγραφών - Δομικών έργων ΕΕ):

  • Εξειδίκευση σε διεξιότητες ρουτίνας (σχεδιαστική αναπαράσταση αντικειμένων και χώρων όπως προβλέπεται για τους αποφοίτους του τομέα Δομικών έργων
  • Συμβολή στις προσδοκώμενες συνήθειες σκέψης
    • συστημική σκέψη (βλέποντας το ίδιο το αντικείμενο ως ολότητα μέσα από τις 3D  και 2D αναπαραστάσεις)
    • οπτικοποίηση (Ικανότητα μετάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, χειρισμός αντικειμένων, νοητική αναπαράσταση του φυσικού χώρου και πρακτικών λύσεων σχεδιασμού)
  • Μάθηση μέσα από σκαριφήματα (Μέσα από την αναπαράσταση αναμένεται η διαχείριση της πολυπλοκότητας της πραγματικότητας μέσω συλλογισμών, παρατήρησης (έστω και ελλιπούς), παραγωγής ιδεών, καλλιέργειας της χωρικής αντίληψης και της φαντασίας)

Περιγραφή

Στάδιο 1.  (προσανατολισμός)

Ο εκπαιδευτικός προκαλεί συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με τις εμπειρίες των μαθητών χειρισμού τρισδιάστατων αντικειμένων στο πλαίσιο ηλεκτρονικών παιχνιδιών.  Γίνεται συζήτηση σχετικά με προβολές των αντικειμένων στο 2D οι οποίες επίσης σχεδιάζονται στο ψηφιακό περιβάλλον (π.χ., σκιές αντικειμένων στο επίπεδο).  Η συζήτηση επεκτείνεται στην ιδέα των  ορθών  προβολών  και η εμπειρία της αφόρμησης συνδέεται με το τεχνικό σχέδιο και τις προβολές ενός αντικειμένου στο 3D χώρο στο χώρο 2D.   

Στάδιο 2.  (πραξιακή αναπαράσταση)

Στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να δουν τα  video  6 αντικειμένων και να κάνουν ατομικά σκαριφήματα ορθών προβολών όλων των όψεων αυτών.

Στη συνέχεια οι μαθητές ανά δυο συγκρίνουν τα σκαριφήματά τους και με τη βοήθεια των video διορθώνουν και οριστικοποιούν τα σκαριφήματα της ομάδος τους.

Ακολούθως ο εκπαιδευτικός ζητά κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα σκαριφήματα και προκαλεί σχετική συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.  

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)