Δομικών Έργων (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Από το 2D στο 3D σχέδιο και αντίστροφα

45 λεπτά

Αυτοαξιολόγηση με δραστηριότητα αντιστοίχισης

Στόχοι: περαιτέρω καλλιέργεια των στόχων της φάσης 1 και επιπλέον καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης.  

 

Στάδιο  1

Ο Εκπαιδευτικός ανακαλεί τη  δραστηριότητα της προηγούμενης φάσης και καλεί τους μαθητές στο διαδραστικό παιχνίδι αντιστοίχισης.

Στάδιο 2

Ο εκπαιδευτικός καλεί κάθε μαθητή να χρησιμοποιήσει τις Εικόνες 1-3 και τα αντικείμενα Κατόψεις, Προόψεις και Αριστερές Πλάγιες Όψεις και να εκπονήσει τη δραστηριότητα και να σημειώσει τις ερωτήσεις στις οποίες δεν τα κατάφερε. Έτσι αναμένεται να εντοπίσει τις δυσκολίες των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό η δραστηριότητα λειτουργεί ως ένα διαγνωστικό τεστ της χωρικής ικανότητας των μαθητών και στη σχέση 2D και 3D.

Στάδιο 3

Ακολούθως,  οι μαθητές σε  δυάδες  σχολιάζουν τις λανθασμένες απαντήσεις τους και επιχειρούν να ανακαλύψουν τη σωστή αξιοποιώντας πέρα από τις απόψεις τους και τα video της πρώτης φάσης, με βάση τα οποία μπορούν να τεκμηριώσουν / διορθώσουν τις αντιλήψεις τους.

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να επαναληφθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο προκειμένου να διαγνωστεί η ανθεκτικότητα τυχόν εμποδίων που δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια της χωρικής αντίληψης.

Κατόψεις

Προόψεις

Αριστερές Πλάγιες όψεις

Αυτοαξιολόγηση με δραστηριότητα αντιστοίχισης

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)