Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

My favourite animal

15 λεπτά

Body parts of animals

Οι μαθητές επαναλαμβάνουν ή μαθαίνουν λεξιλόγιο  σχετικό με τα διάφορα  μέρη του σώματος των ζώων (άγριων ή κατοικίδιων), πρώτα μέσα από μια δραστηριότητα με κάρτες και στη συνέχεια παρακολουθώντας ένα διαδραστικό βίντεο.

Body parts

Διευκρίνιση: 
Look at the pictures and write the words. Then, check your answers.

Wild animals

Διευκρίνιση: 
Watch the video. Click on the buttons to find out more about wild animals or to check what you know about them
Δημιουργός Σεναρίου: Διονυσία Μαρώτη (Εκπαιδευτικός)