Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

My favourite animal

45 λεπτά

Make a poster

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές  πρώτα συμπληρώνουν ένα μικρό κείμενο με κενά που λειτουργεί ως υπόδειγμα για την δημιουργία της δική τους αφίσα. Στην συνέχεια, δημιουργούν την αφίσα τους  χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας δύο φύλλα εργασίας.

Hamster: an example

Διευκρίνιση: 
Before you write about your favourite animal read about Claudia's favourite animal, a hamster
Δημιουργός Σεναρίου: Διονυσία Μαρώτη (Εκπαιδευτικός)