Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το θαυματουργό υγρό της ζωής (Το Κυκλοφορικό Σύστημα στον Άνθρωπο)

45 λεπτά

Εισαγωγή σύστημα μεταφορών. Αιμοφόρα αγγεία

Φύλλα Εργασίας

Εάν υπάρχει διαθέσιμο εργαστήριο Η/Υ το μάθημα γίνεται διαδραστικά σε ομάδες 2-3 μαθητών με τη δομή που ανατπύχθηκε στη πλατφόρμα Αίσωπος και που φαίνεται παρακάτω. Επειδή σχεδόν ποτέ το εργαστήριο Η/Υ δεν είναι διαθέσιμο το μάθημα μπορεί να γίνει ισοδύναμα στη σχολική τάξη με βιντεοπροβολέα, το λογισμικό Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος (που το χειρίζεται ο καθηγητής) και το Φύλλο Εργασίας που επισυνάπτεται(ένα για κάθε ομάδα μαθητών). Και στις δυο περιπτώσεις καλό είναι να είναι παρόν και ο Σωτήρης: το ανθρώπινο πρόπλασμα που του έχουμε δώσει το όνομα του πιο άτακτου μαθητή της τάξης. Αυτό γιατί η απεικόνιση στο πρόπλασμα είναι τρισδιάστατη και έχει περίπου τις διαστάσεις ενος εφήβου. Έτσι οι μαθητές αποκτούν αίσθηση των μεγεθών και μαθαίνουν να περνούν από τη μια απεικόνιση στην άλλη.  Γίνονται μικρές διακοπές στο λογισμικό ώστε να συζητήσουν οι μαθητές της κάθε ομάδας και να απαντήσουν στο ΦΕ. Σε μερικές περιπτώσεις (αναφέρονται ρητά στο ΦΕ) η συζήτηση γίνεται από όλη τη τάξη με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.

Αρχικά επιχειρείται σύνδεση με τις προηγούμενες γνώσεις (πεπτικό σύστημα-θρεπτικές ουσίες)και με εμπειρίες από τη ζωή. Ταυτόχρονα με συζήτηση προσπαθούμε να ελέγξουμε την ορθότητα των απαντήσεων (να απαντηθούν σωστά για να μην αφήσουμε λανθασμένες εντυπώσεις)

Για να θυμηθούμε.... Διάλεξε την απάντηση που θεωρείς σωστή

Σχόλιο: 
μπλΑ

πορεία των θρεπτικών συστατικών

πορεία των θρεπτικών συστατικών

Ανάγκη της μεταφοράς των ουσιών

Συστήματα μεταφοράς. Κοιτάξτε τισ εικόνες και ακολουθείστε τις οδηγίες.

Το σύστημα μεταφοράς ουσιών στον άνθρωπο ονομάζεται κυκλοφορικό. Μελετώντας την εικόνα πατήστε το κουμπί του ήχου παρακάτω.

Λίγα λόγια για το κυκλοφορικό σύστημα

Διευκρίνιση: 
Αρχική συζήτηση: σε κάθε σύστημα μεταφορών η πιο λιτή λύση απαιτεί, ένα υγρό,σωληνάκια,αντλία

Για να δούμε τι καταλάβαμε για το κυκλοφορικό

το κόκκινο και το μπλε χρώμα του αίματος

Σχόλιο: 
ανακαλούμε τα βιώματά τους ώστε να επισημανθεί ότι το αίμα από τα κύτταρα των ιστών ΔΕΝ είναι μπλε απλά το συμβολίζουμε με μπλε και να αποφευχθεί η παρανόηση

Τα αιμοφόρα αγγεία

Τα είδη των αιμοφόρων αγγείων

Αρτηρία. Αφού μελετήσετε την εικόνα αναζητείστε τις κεντρικές αρτηρίες στο πρόπλασμα. Μετά απαντήστε στις ερωτήσεις παρακάτω

Αρτηρίες και χαρακτηριστικά τους.

Φλέβα. Μελετήστε την εικόνα και αναζητείστε τις κεντρικές φλέβες στο πρόπλασμα. Μετά απαντήστε στις ερωτήσεις παρακάτω.

Οι φλέβες και τα χαρακτηριστικά τους

Τα Τριχοειδή αγγεία και τα χαρακτηριστικά τους

Τα τριχοειδή αγγεία και τα χαρακτηριστικά τους.

Τριχοειδές αγγείο. Μελετώντας την εικόνα και τισ πληροφορίες για τα τριχοειδή αγγεία ελέγχουμε αν μαντέψαμε σωστά

Ανακεφαλαίωση

Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Κυριαζοπούλου (Εκπαιδευτικός)