Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το θαυματουργό υγρό της ζωής (Το Κυκλοφορικό Σύστημα στον Άνθρωπο)

45 λεπτά

Καρδιά. Κυκλοφορία του αίματος

Φύλλα Εργασίας

Το μάθημα γίνεται στη σχολική τάξη με ένα ή δυο φορητούς υπολογιστές, με 1-2 προπλάσματα και το σχολικό βιβλίο. Η τάξη  χωρίζεται σε δυο ή τέσσερα  τμήματα ανάλογα με τον αριθμό των υπολογιστών και των προπλασμάτων. Τα ΦΕ συμπληρώνονται από κάθε ομάδα. Η αρχική συζήτηση γίνεται από όλη τη τάξη με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Μετά η μία ομάδα μελετάει με τις οδηγίες του καθηγητή 15 λεπτά το λογισμικό στον υπολογιστή και η άλλη ομάδα το πρόπλασμα και το βιβλίο σελ 67και 65. Με την πάροδο των 15 λεπτών οι ομάδες αλλάζουν αντικείμενο (αυτή που δούλευε στο λογισμικό πηγαίνει στο πρόπλασμα κλπ) Η ροή των δράσεων και η χρήση των λογισμικών περιγράφεται αναλυτικά στο Φύλλο Εργασίας. Δεν επιλέχθηκε η χρήση διαδραστικών εργαλείων της πλατφόρμας Αισωπος γιατί προορίζεται για μάθημα στη σχολική τάξη και όχι στο εργαστήριο Η/Υ, καθώς αυτό είναι σχεδόν πάντοτε κατειλειμένο για μάθημα πληροφορικής. 

Η διδασκαλία ξεκινάει με ερώτηση πάνω στη καθημερινή τους ζωή  και επεκτείνεται πάνω σε αυτήν. Οι ερωτήσεις 1,2,3,4 συζητιούνται από όλες τις ομάδες και τη τάξη πριν προχωρήσουμε στην 5.

Με τις ερωτήσεις οι μαθητές προβληματίζονται, ανακαλούν προσωπικές τους εμπειρίες, υποθέτουν, συνδυάζουν τις πληροφορίες με τις εμπειρίες τους, συμπεραίνουν. 

Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Κυριαζοπούλου (Εκπαιδευτικός)