Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φθινόπωρο ξανά με άλλο ''μάτι'' βρε παιδιά

45 λεπτά

Ταξιδεύοντας σε φθινοπωρινούς πίνακες

Τα παιδιά βλέπουν φθινοπωρινούς πίνακες σε διαδραστικό video, τους παρατηρούν και μετά σε παιχνίδι memo προσπαθούν να ταιριάξουν τους ίδιους. Ακόμα προσπαθούν να ταιριάξουν μέρη ενός πίνακα στη σωστή τους θέση. Σε επέκταση στην τάξη παροτρύνονται να φτιάξουν τα δικά τους έργα στον Η/Υ ή σε χαρτί Α3, είτε ατομικά είτε σε ομάδες.

Το φθινόπωρο μέσα από τα μάτια των ζωγράφων

Διευκρίνιση: 
Τα νήπια βλέπουν το video και καλούνται να απαντήσουν σχετικά με τις μορφές που υπάρχουν στους πίνακες.

Πίνακες σε ζευγαράκια

Διευκρίνιση: 
Τα νήπια καλούνται να βρουν τα ζευγάρια των ίδιων εικόνων

Φθινόπωρο, Giuseppe Arcimboldo, (1572)

Διευκρίνιση: 
Πάνω στο συγκεκριμένο πίνκα πρέπει να σύρουν και να αφήσουν τα μέρη του που λείπουν
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΕΛΕΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)