Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φθινόπωρο ξανά με άλλο ''μάτι'' βρε παιδιά

45 λεπτά

Παίζουμε με τις φθινοπωρινές λέξεις

Φύλλα Εργασίας

Τα νήπια βλέπουν τις λέξεις που σχετίζονται με το θέμα φθινόπωρο και με τις οποίες έχουν δουλέψει και μέσα στην τάξη και έπειτα παίζουν και ηλεκτρονικά με αυτές. Τις αντιστοιχίζουν σε πίνακα και μετά μπορούν να τις δουλέψουν και σε φύλλο εργασίας μέσα στην τάξη.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Διευκρίνιση: 
Τα νήπια καλούνται να σύρουν τις λέξεις από την αριστερή στήλη του πίνακα και να τις τοποθετήσουν στο σωστό κουτί στη δεξιά στήλη
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΕΛΕΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)