Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φθινόπωρο ξανά με άλλο ''μάτι'' βρε παιδιά

45 λεπτά

Αφήνομαι σε μουσική φθινοπωρινή

Τα νήπια καλούνται να ακούσουν τα αρχεία ήχου και να ξεχωρίσουν ποιο από όλα είναι η ίδια μουσική σύνθεση ή ένα μέρος από τη μελωδία  στο διαδραστικό video που είδαν στην πρώτη φάση του σεναρίου.Έπειτα βλέπουν και τη φωτογραφία του Vivaldi  και συζητάμε για αυτή,π.χ. τι ρούχα φοράει, αν μοιάζουν με τα δικά μας, αν πιστεύουν ότι ζει ακόμα και άλλα. Μπορούμε σε μετέπειτα φάση να ψάξουμε για το Vivaldi στη μηχανή αναζήτησης σχετικά με τη ζωή του και άλλα έργα του.

Secret garden

Φθινόπωρο, Antonio Vivaldi

Φθινοπωρινός δρόμος - Σταύρος Ξαρχάκος

Φθινόπωρο - Σταμάτης Σπανουδάκης

Vivaldi, μέρος

Antonio Vivaldi

Διευκρίνιση: 
Παρατηρούμε το μουσουργό και συζητάμε για αυτόν
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΕΛΕΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)