Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
15 λεπτά

Η δύναμη και τα αποτελέσματά της

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή προτείνεται η παρακολούθηση βίντεο και η πραγματοποίηση μικρών πειραμάτων με απλά υλικά. Μέσα από αυτά γίνεται αντιληπτό ότι τα αποτελέσματα μίας δύναμης δεν εξαρτώνται μόνο από το μέγεθος της. Οι μαθητές προτρέπονται να  εντοπίσουν σε ποιο σώμα ασκείται η δύναμη και να παρατηρήσουν τα  αποτελέσματά της σε διαφορετικές καταστάσεις.

Δραστηριότητα 1: Πάνω στο χιόνι

Διευκρίνιση: 
Δείτε το βίντεο δύο άνθρωποι με την ίδια περίπου μάζα περπατάνε στο χιόνι. Κάντε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας.

Δραστηριότητα 2: Ένα καρφί πολλά καρφιά

Διευκρίνιση: 
Δείτε το βίντεο. Κάντε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας.

Δραστηριότητα 3: Συμπέρασμα

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας και ελέγξτε στον υπολογιστή τις απαντήσεις σας.

Δραστηριότητα 4: Πότε τα αποτελέσματα της δύναμης είναι μεγαλύτερα

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας και ελέγξτε στον υπολογιστή τις απαντήσεις σας. Για να γίνει αυτό πρέπει να ανοίξετε την προσομοίωση πατώντας στην εικόνα της.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΣΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)