Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

35 λεπτά

Η Αμερικανική Επανάσταση:αίτια, ιστορικά γεγονότα

Παρουσιάζεται η κατάσταση η οποία είχε διαμορφωθεί στην ήπειρο από την εποχή των Ανακαλύψεων, η οικονομική και πολιτική οργάνωση και η εξάρτηση απο τη μητρόπολη Αγγλία, σε σύνδεση με τα προηγούμενα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά αλλά και τα  ιδεολογικά αίτια της Επανάστασης, ως άμεση απόρροια της διάδοσης των ιδεών του Διαφωτισμού, ο οποίος έχει ήδη μελετηθεί σε προηγούμενο μάθημα. Ακολουθούν τα στάδια της Επανάστασης και η κατάληξή της με την Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

Η Αμερικανική Επανάσταση: παρουσίαση

Η Αμερικανική Σημαία

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ (Εκπαιδευτικός)