Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

10 λεπτά

Το νέο ιδεολογικό/πνευματικό πλαίσιο

Σε αυτή τη φάση μέσα από διαδραστικές ασκήσεις διαφόρων ειδών επιχειρείται η σύνδεση της νέας γνώσης με την προηγούμενη. Οι μαθητές θυμούνται τα κυριότερα σημεία από την Αναγέννηση, το Διαφωτισμό, τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, ώστε να ανασυνθέσουν στο μυαλό τους τις νέες ιδεολογικές, πνευματικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται στον 18ο αιώνα και οι οποίες θα οδηγήσουν στις δύο Επαναστάσεις.

Αναγέννηση - Θρησκευτική Μεταρρύθμιση

Διαφωτισμός

Νέες Ιδέες

Γεωγραφικές Ανακαλύψεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ (Εκπαιδευτικός)