Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Ποιος φοβάται; Όχι εγώ!": Παρέμβαση για την αποτροπή του εκφοβισμού

20 λεπτά

Συμπεράσματα - αξιολόγηση

Η τέταρτη φάση αποσκοπεί στην αξιολόγηση της μάθησης και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Περιλαμβάνει συζήτηση με ερωτήσεις για κάθε επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας, σχετικά με άλλα περιστατικά εκφοβισμού στο σχολείο και άλλες μορφές διαφορετικότητας που στοχοποιούνται. Οι μαθητές λαμβάνουν αποφάσεις για τη δική τους συμπεριφορά, με τον δάσκαλο να θέτει ερωτήσεις πρόκλησης, ώστε να συνδέσει τις εκφραζόμενες προθέσεις με ρεαλιστικές καταστάσεις της καθημερινότητας: «Και τι θα έκανες αν σε θύμωνε πολύ;».  «Και αν όλοι τον κορόιδευαν;».

Εναλλακτικά, δημιουργείται συλλογικά εννοιολογικός χάρτης στο Mindomo (https://www.mindomo.com), με τα είδη του εκφοβισμού και τις δυνατές ενέργειες  αυτού που εκφοβίζεται. Ο εκπαιδευτικός έχει ήδη καταγεγραμμένα τα βασικά είδη εκφοβισμού και ζητά από τους μαθητές να καταθέσουν προτάσεις γα τους τρόπους αντιμετώπισης σε κάθε περίπτωση. Κάθε πρόταση τίθεται σε συζήτηση από την ολομέλεια, ώστε να καταχωρηθεί ή μη στον χάρτη. Η εφαρμογή, όπως φαίνεται στη συνοδευτική εικόνα, παρέχει τη δυνατότητα χρήσης εικονιδίων που μπορούν να ενισχύσουν την οπτική εντύπωση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός. Δεν λαμβάνει θέση άμεσα επί των προτάσεων των μαθητών, αλλά θέτει ερωτήματα που ενεργοποιούν τη συζήτηση:"Εννοείς δηλαδή ότι...",  "Τι γνώμη έχετε οι υπόλοιποι;", "Πώς πιστεύεις ότι θα βοηθήσει αυτό;", "Γιατί είναι σημαντικό;" "Κι αν οι γονείς δεν κάνουν τίποτα;" 

Ο χάρτης, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, θα εκτυπωθεί και θα αναρτηθεί στην τάξη.

 

Δημιουργώντας τον εννοιολογικό χάρτη στο Mindomo

Διευκρίνιση: 
Εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας και, ενδεικτικά, μια πιθανή εκδοχή της δημιουργίας του χάρτη, στην εξέλιξή της. Ο/η εκπαιδευτικός δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις, αλλά θέτει σε συζήτηση τις προτάσεις των παιδιών.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΜΠΑΦΙΤΗ (Εκπαιδευτικός)