Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

« Ήλιος, φίλος ή εχθρός; »

30 λεπτά

Χρησιμοποιώ τιςΤΠΕ(ψηφ.μηχ.,moviemaker,ιστολογ)

Οι μικροί μαθητές με την καθοδήγηση της νηπιαγωγού φωτογραφίζουν τις εργασίες τους -θετικές  και αρνητικές  επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας  και τα μέτρα ηλιοπροστασίας . Εισάγουν τις φωτογραφίες στον υπολογιστή.(τεχνολογία)

 Στη συνέχεια  ο εκπαιδευτικός  δείχνει στους μαθητές τη χρήση του movie maker.(τεχνολογία)

 Επιλέγουν τις φωτογραφίες που θα εισάγουν και τέλος επιλέγουν  αν θα εισάγουν μουσική ή αν θα κάνουν ηχογράφηση. ( π.χ. μπορούν σε κάθε φωτογραφία το ίδιο το παιδί να περιγράφει τι ακριβώς μας δείχνει)

 Τέλος μπορούμε να το αναρτήσουμε στο ιστολόγιο του σχολείου μας.(Τεχνολογία)

Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΔΑΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)