Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Trick or Treat

15 λεπτά

Your turn: Creating original verses

Φύλλα Εργασίας

Εξηγούμε στους μαθητές ότι ήρθε η ώρα να γίνουν οι ίδιοι στιχουργοί. Θα δημιουργήσουν τρεις στροφές σαν κι αυτές που άκουσαν στο τραγούδι της προηγούμενης φάσης. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να επιλέξουν τις κατάλληλες λέξεις από αυτές που τους έχουν δοθεί, ώστε να συμπληρώσουν τα κενά κάνοντας ομοιοκαταληξίες.

Επισημαίνουμε το χρόνο που χρησιμοποιούμε σ' αυτή την περίπτωση (απλός ενεστώτας) και θυμίζουμε τη χρήση του τελικού "s" στο τρίτο πρόσωπο.

Οι μαθητές ελέγχουν τις απαντήσεις τους πατώντας το κουμπί: «Έλεγχος απαντήσεων». Μπορούν να επαναλάβουν την προσπάθειά τους αν το επιθυμούν.

Αν υπάρχει χρόνος η τάξη μπορεί να τραγουδήσει το τραγούδι προσθέτοντας τις τρεις καινούργιες στροφές. 


Τέλος 3ης φάσης - εκπλήρωση του 4ου διδακτικού στόχου.


Ανάθεση εργασίας για το σπίτι

Ολοκληρώνουμε τη διδασκαλία μοιράζοντας στους μαθητές ένα Wordsquare  για το σπίτι (επισυνάπτεται το Φύλλο Εργασίας) και τους εξηγούμε πως θα εργαστούν (εκπλήρωση του 2ου διδακτικού στόχου - εμπέδωση λεξιλογίου).

Make your own verses

Σχόλιο: 
Κάντε ανανέωση (refresh) στη σελίδα για να ξαναπαίξετε.
Δημιουργός Σεναρίου: Όλγα Παπαδοπούλου (Εκπαιδευτικός)