Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Endangered Animals

10 λεπτά

Animals in danger-Vocabulary Review

Κάνουμε επανάληψη του λεξιλογίου σχετικού με ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Spelling game

Διευκρίνιση: 
Play the game until you score 7/7!
Σχόλιο: 
Εικόνες από το σχολικό εγχειρίδιο των Αγγλικών για τη Δ' Δημοτικού
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)