Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

45 λεπτά

Δραστηριότητα 2η

Το επόμενο βήμα είναι να ασχοληθούν πιο συγκεκριμένα με τα τέσσερα ζώα υπό εξαφάνιση που αναφέρονται και στο Βιβλίο Μαθητή. Έτσι, τώρα ζητείται από τους μαθητές να κάνουν χρήση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, για ανεύρεση στοιχείων σχετικών με τα ζώα υπό εξαφάνιση. Η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia προσφέρει αρκετές εκπαιδευτικές δυνατότητες, ποιοτικά διαφορετικές, από αυτές των συμβατικών εγκυκλοπαιδειών. Έχοντας, δομή υπερμέσου, επιτρέπει πλοήγηση και ευνοεί δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης. Με τους μηχανισμούς αναζήτησης της πληροφορίας που ενσωματώνει επιτρέπει επίσης την εύκολη αναζήτηση και διαχείριση της πληροφορίας. Όταν χρησιμοποιούμε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό µε μορφή υπερμέσων (όπως διαδικτυακές ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες) θα θέλαμε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: • Το περιεχόμενο (που αφορά ένα λήμμα, ενότητα ή κεφάλαιο) καλύπτεται σε εύρος και βάθος • Οι πληροφορίες είναι σύγχρονες, πλήρεις και συναφείς µε το προς διαπραγμάτευση θέμα • Το περιεχόμενο (που αφορά ένα λήμμα, ενότητα ή κεφάλαιο) είναι επιστημονικά σωστό • Υπάρχει συνέπεια στους όρους και στα σύμβολα που χρησιμοποιούνται • Το περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από γραμματικά και συντακτικά λάθη • Το υλικό είναι συμβατό-επιτρεπτό για την ηλικία και τις γνώσεις των μαθητών • Η γλώσσα και το ύφος του περιεχομένου είναι κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών

Αρχική σελίδα της ηλ. Εγκυκλοπαίδειας Wikipedia

Σχόλιο: 
Οι μαθητές κάνουν χρήση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, για ανεύρεση στοιχείων σχετικών με τα ζώα υπό εξαφάνιση. Έτσι, τώρα ζητείται από τους μαθητές να ενημερωθούν για το κάθε ένα ζώο ξεχωριστά διαβάζοντας τις αντίστοιχες σελίδες τους από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia Αυτές οι πληροφορίες, μαζί με τις ταυτότητες των ζώων που υπάρχουν στο Βιβλίο Μαθητή, θα βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν την αντιστοίχιση στη σελίδα 86.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)