Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η προσέγγιση της γεωμετρικής οπτικής: Ανάκλαση και Διάθλαση

10 λεπτά

Χωρισμός σε ομάδες

Οι μαθητές συμπληρώνουν Φόρμα Google http://goo.gl/forms/hkQtSsL5s2  όπου επιλέγουν να ασχοληθούν με το φαινόμενο της ανάκλασης ή της διάθλασης. Μέσω ερωηματολογίου δηλώνουν το επίπεδο δεξιοτήτων  τους καθώς και τα εργαλεία που προτιμούν να χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενασχόλησης με υποθέματα που δηλώνουν  ότι τους ενδιαφέρουν επειδή  είναι πιθανόν να εξασφαλίζεται για αυτό τον λόγο η θετική τους στάση.

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ειδών ομάδες (Ομάδα Α και Ομάδα Β), προσεγγίζουν τις εισαγόμενες έννοιες (είτε την ανάκλαση είτε τη διάθλαση) μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και στη συνέχεια παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ενασχόλησης τους στην ολομέλεια της τάξης αναλαμβάνοντας το έργο της ενημέρωσης των συμμαθητών τους.

Κάθε Ομάδα Α ή Β από από τρία άτομα. Οι ομάδες χαρακτηρίζονται σαν Ομάδες Α – αυτές που θα ασχοληθούν με την ανάκλαση και Ομάδες  Β – αυτές που θα ασχοληθούν με τη διάθλαση. 

Ο διδάσκων κατανέμει τους μαθητές σε ομάδες λαμβάνοντας υπόψην τις επιλογές τους. 

Χωρισμός σε ομάδες: " Η προσέγγιση της γεωμετρικής οπτικής: Ανάκλαση και Διάθλαση "

Διευκρίνιση: 
Συμπλήρωση από τους μαθητές Φόρμας Google για χωρισμό σε ομάδες
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)