Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η προσέγγιση της γεωμετρικής οπτικής: Ανάκλαση και Διάθλαση

10 λεπτά

Έναυσμα ενδιαφέροντος

Φύλλα Εργασίας

Για τις ομάδες Α:

Για έναυσμα του ενδιαφέροντος μέσω εικόνων   οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν σε  εμπειρικές τους  γνώσεις σε σχέση με το φαινόμενο της ανάκλασης.

Για τις ομάδες Β: 

Για έναυσμα του ενδιαφέροντος μέσω διαδραστικού video οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν σε εμπειρικές τους  γνώσεις σε σχέση με το φαινόμενο της διάθλασης. 

Και οι δύο ενασχόλησης ομάδες επεξεργάζονται με φύλλα εργασίας. 

Reflections

Διευκρίνιση: 
Για τις ομάδες Α
Σχόλιο: 
Αυτό που βλέπουμε είναι πάντα η αλήθεια;

Φαινομένη ανύψωση αντικειμένου

Διευκρίνιση: 
Για τις Ομάδες Β
Σχόλιο: 
Γιατί όταν βάζουμε νερό στο ποτήρι βλέπουμε το νόμισμα;
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)