Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η προσέγγιση της γεωμετρικής οπτικής: Ανάκλαση και Διάθλαση

25 λεπτά

Διερεύνηση προσομοιώσεων

Φύλλα Εργασίας

Ομάδες Α:

Όταν ένα αντικείμενο βρεθεί μπροστά από έναν καθρέπτη σχηματίζεται ένα είδωλο πίσω από αυτόν. Ο μηχανισμός της δημιουργίας του ειδώλου διερευνάται με τη βοήθεια προσομοίωσης όπου ένα κερί (το αντικείμενο) βρίσκεται μπροστά από επίπεδο καθρέπτη μα αποτέλσμα να δημιουργηθεί το είδωλο του κεριού. Στο φύλλο εργασίας 1 οι μαθητές ασκούνται μέσω σχεδιασμού ειδώλου. 

Ομάδες Β:

Όταν μία ακτίνα φωτός προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων διάδοσης (π.χ. από τον αέρα στο νερό) ένα μέρος της εισέρχεται στο νέο μέσο αλλάζοντας διεύθυνση διάδοσης. Η διαδικασία διερευνάται μέσω προσομοίωσης. Στο φύλλο εργασίας 2, οι μαθητές ασκούνται με κατάλληλες δραστηριότητες. 

Διάθλαση

Διευκρίνιση: 
για τις Ομάδες Β

Μοντέλο επίπεδου κατόπτρου

Διευκρίνιση: 
Για τις Ομάδες Α
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)