Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η προσέγγιση της γεωμετρικής οπτικής: Ανάκλαση και Διάθλαση

15 λεπτά

Πειραματική άσκηση/ κατασκευή

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές των Ομάδων Α συνθέτουν την κατασκευή  "Το πολλαπλό είδωλο". Στο φύλλο εργασίας αιτιολογούν αυτό που παρατηρούν.

Οι μαθητές των Ομάδων Β συνθέτουν την εφαρμογή "Αναστροφή". Στο φύλλο εργασίας αιτιολογούν αυτό που παρατηρούν. 

Το πολλαπλό είδωλο

Διευκρίνιση: 
Κατασκευή των μαθητών των Ομάδων Α

Αναστροφή

Διευκρίνιση: 
Εφαρογή για τους μαθητές των ομάδων Β
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)