Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ στην Πληροφορική

2 λεπτά

Κουτιά και αποθήκευση - χρήση μεταβλητών

[Η φάση διεξάγεται στην Αίθουσα Διδασκαλίας την 1η διδακτική ώρα]

Εκπαιδευτική τεχνική: εμπλουτισμένη εισήγηση με εμβόλιμες ερωτήσεις-απαντήσεις κατανόησης.

Τι είναι μια μεταβλητή;

Διευκρίνιση: 
Εδώ ο δάσκαλος αφηγείται επεξηγώντας τα λεγόμενα με την χρήση των χάρτινων κουτιών.

Τι είναι μια μεταβλητή;

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)