Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Ο ξένος κι εγώ"

45 λεπτά

Παρουσίαση-αξιολόγηση

Κάθε ομάδα μπορεί, στην τελική αυτή φάση, να δημιουργήσει, με ένα λογισμικό παρουσίασης, μια «οπτικοακουστική έκθεση»- βασισμένη σε υλικό που έχει αποθηκευτεί στις προηγούμενες φάσεις- που θα είναι μια ολοκληρωμένη συνθετική εργασία του «ξένου».  Μπορεί να περιλαμβάνει την απαγγελία των ποιημάτων αυτών από τους μαθητές/τριες (με ηχογράφηση),  μουσική σύνθεση της αρεσκείας τους (από την προτεινομένη δισκογραφία), σχετικά έργα τέχνης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, φωτογραφίες που θα βρουν στο διαδίκτυο, δικά τους κείμενα, σκίτσα, κ.ά.

Στη συνέχεια,  κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει την οπτικοακουστική αυτή έκθεση στις άλλες ομάδες των συμμαθητών και να ακολουθήσει συζήτηση για ό,τι είδαμε, ακούσαμε, νιώσαμε. Επιπλέον, μπορεί να παρουσιαστεί δραματοποίηση κάποιας σκηνής ή μικρού αποσπάσματος από τα σχετικά λογοτεχνικά έργα.

Κατά πόσο, λοιπόν,  απαντήθηκε το αρχικό  ερώτημα που θέσαμε;

Καταλήγοντας, η αξιολόγηση των μαθητών/τριών θα πρέπει να είναι διττή: α) ανταπόκριση και πλήρωση των διδακτικών στόχων μέσα από τις εργασίες τους β) εμπλοκή στο πρόγραμμα, ανάληψη πρωτοβουλίας, αυτενέργειας και συνεργατικότητας κατά την εκπόνησή του.

Η αξιολόγηση θα στηριχτεί στην ομαδική εργασία των μαθητών/τριών, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσο και κατά την παρουσίαση της εργασίας.

Δημιουργός Σεναρίου: Αιμιλία Τσελέντη (Εκπαιδευτικός)