Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα

45 λεπτά

Ταξιδεύοντας με ήχους.

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές, αφού ήδη έχουν γνωρίσει διάφορα παραδοσιακά όργανα, έχουν την ευκαιρία μέσα από ένα διαδραστικό video να εμπουτίσουν τις γνώσεις τους για αυτά και να τα συνδέσουν με τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Ο/η εκπαιδευτικός τους διαβάζει τις σχετικές πληροφορίες καθώς τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας δεν είναι ακόμη σε θέση να διαβάσουν. Με τα  τα ατομικά φύλλα εργασίας, ο/η εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές κατά την προηγούμενη φάση.

Με τη δεύτερη δραστηριότητα επιχειρείται η αντιστοίχιση κάθε παραδοσιακού μουσικού οργάνου με μια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας. Προαπαιτούμενο για τη δραστηριότητα αυτή κρίνεται οι μαθητές να έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες χειρισμού του ηλεκτρονικού υπολογιστή (π.χ. ¨σύρω και επικολλώ").

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη φάση αυτή θα είχε η πρόσκληση στην τάξη κάποιου μέλους οικογένειας των μαθητών το οποίο θα παρουσιάσει το μουσικό όργανο της ιδιαίτερης πατρίδας του και ενδεχομένως η σύνδεση των μουσικών ακουσμάτων με τους αντίστοιχους παραδοσιακούς χορούς. 

Ήχοι της Ελλάδας

Διευκρίνιση: 
Άκουσε τον ήχο, αναγνώρισε το μουσικό όργανο και μάθε περισσότερες πληροφορίες για αυτό.

Η μουσική με ταξιδεύει...

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχίσουν τα μουσικά όργανα με τις περιοχές από τις οποίες προέρχονται. Στο σημείο αυτό χρήσιμη κρίνεται η εμπλοκή των γονιών για την παροχή πληροφοριών για τα μουσικά όργανα και τους χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας τους.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)