Μουσική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οπλισμοί μείζονων κλιμάκων

40 λεπτά

Μείζονες κλίμακες με διέσεις

Φύλλα Εργασίας

Γνωριμία με τις μείζονες κλίμακες με διέσεις

Οπλισμός

Τι έμαθα;

Μείζονες κλίμακες με διέσεις

Κύκλος πεμπτών των διέσεων

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές, μαζί με την απομνημόνευση της σειράς των διέσεων σε πέμπτες, θα πρέπει να εξασκηθούν στο τετράδιό τους, στη σωστή σειρά και θέση των διέσεων στο πεντάγραμμο.

Εύρεση οπλισμού μείζονας κλίμακας με διέσεις

Σχόλιο: 
Η Ντο μείζονα είναι η μόνη μείζονα κλίμακα που δεν έχει αλλοιώσεις (οπλισμό). Δεν την κατατάσσουμε ούτε στις μείζονες με διέσεις, ούτε στις μείζονες με υφέσεις. Την ονομάζουμε φυσική διατονική μείζονα κλίμακα

Αντιστοιχίστε τους οπλισμούς με τις μείζονες κλίμακες με διέσεις

Εύρεση μείζονας κλίμακας από τον οπλισμό της

Αντιστοιχίστε τις μείζονες κλίμακες με διέσεις στους οπλισμούς

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΟΛΛΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)