Μουσική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οπλισμοί μείζονων κλιμάκων

40 λεπτά

Μείζονες κλίμακες με υφέσεις

Φύλλα Εργασίας

Γνωριμία με τις μείζονες κλίμακες με υφέσεις

Μείζονες κλίμακες με υφέσεις

Κύκλος πεμπτών (κατιούσας) με υφέσεις

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές, μαζί με την απομνημόνευση της σειράς των υφέσεων σε τέταρτες, θα πρέπει να εξασκηθούν στο τετράδιό τους, στη σωστή σειρά και θέση των υφέσεων στο πεντάγραμμο.
Σχόλιο: 
Ο κύκλος των υφέσεων σε τέταρτες, είναι ο κύκλος των διέσεων σε πέμπτες αντίστροφα!

Εύρεση οπλισμού μείζονας κλίμακας με υφέσεις

Αντιστοιχίστε τους οπλισμούς με τις μείζονες κλίμακες με υφέσεις

Εύρεση μείζονας κλίμακας από τον οπλισμό της

Αντιστοιχίστε τις μείζονες κλίμακες με υφέσεις στους οπλισμούς

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΟΛΛΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)