Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο δρόμος προς το σχολείο μου

15 λεπτά

Εισαγωγή στο θέμα "Τι είναι το ντοκιμαντέρ"

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές ενημερώνονται για το ότι θα παρακολουθήσουν ένα ντοκιμαντέρ με θέμα "Ο δρόμος προς το σχολείο μου", το οποίο περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που διαμένουν σε καλαμονησίδες στη λίμνη Τιτικάκα του Περού.
Οι μαθητές καλούνται να φέρουν παραδείγματα από ντοκιμαντέρ που έχουν ήδη παρακολουθήσει. 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; Πώς διαφέρει από τις φανταστικές ταινίες; Πώς ορίζεται η παρέμβαση του σκηνοθέτη;
Θα πρέπει στη φάση αυτή να σχηματιστεί μια πρώτη κατανόηση για το είδος "ντοκιμαντέρ" ως ταινία που αναπαριστά την πραγματικότητα, με διαφορετικές παρεμβάσεις όμως από αυτές που γίνονται στις φανταστικές κινηματογραφικές ταινίες. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΟΣΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)