Ερευνητική Εργασία - Project (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο δρόμος προς το σχολείο μου

53 λεπτά

Προβολή ταινίας σε δύο φάσεις

Η ταινία έχει συνολική διάρκεια 43 λεπτών. Για το λόγο αυτό προτείνεται η προβολή της σε δύο μέρη με διάλειμμα 5 λεπτών. Το πρώτο μέρος περιγράφει τη διαδρομή προς το σχολείο, ενώ το δεύτερο θα περιλαμβάνει σκηνές από τη σχολική ζωή και το δρόμο του γυρισμού. Κατά την προβολή, όπως έχει ήδη επισημανθεί θα πρέπει να μεταφράζονται τα κείμενα. Αυτή η διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό, καθώς θα πρέπει να αποφασίσει ποια σημεία αποδίδονται επακριβώς και ποια περιγραφικά. Σε περίπτωση που δημοσιευθεί η ταινία μεταφρασμένη ή με υπότιτλους η διαδικασία αυτή δεν θα είναι απαραίτητη. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΟΣΧΟΥ (Εκπαιδευτικός)