Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Επίλυση προβλήματος με την αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων

20 λεπτά

Εισαγωγή- Που θα πάμε εκδρομή;

Ο εκπαιδευτικός παίρνει αφορμή από το γεγονός ότι οι μαθητές του τμήματος μπορούν να προτείνουν ένα προορισμό για την τελική εκδρομή του σχολείου.

Στην αρχή προβάλλονται στο διαδραστικό χάρτη της Google τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νομού. Στην συνέχεια γίνεται μια μικρή συζήτηση για το τι προσφέρει το καθένα από τα μέρη που παρουσιάζονται και γίνεται καταγραφή στον πίνακα του εργαστηρίου η ονομασία των πιθανών προορισμών. Ζητείται από κάθε ομάδα να επιλέξει ένα προορισμό που αναγράφεται στον πίνακα. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές  για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί ένας προορισμός όπως η απόσταση του από το σχολείο.

Ενημερώνει τους μαθητές για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν, τα βήματα της εργασίας και της συνεργασίας τους, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κάθε ομάδας. 

Τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νομού μας.

Σχόλιο: 
Με την συνεργασία των μαθητών γίνεται μια σύντομη αναφορά σε κοντινούς προορισμούς που μπορούν να προταθούν για την εκδρομή.

Καταγραφή πιθανών προορισμών

Διευκρίνιση: 
Η καταγραφή των πιθανών προορισμών μπορεί να γίνει στον πίνακα του εργαστηρίου ή να γίνει χρήση κοινόχρηστων εγγράφων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)