Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Επίλυση προβλήματος με την αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων

25 λεπτά

Συλλογή δεδομένων-Που βρίσκεται ο κάθε προορισμός;

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα αναζητήσουν να βρουν την διαδρομή από το σχολείο για τον προορισμό που έχει επιλέξει η κάθε ομάδα.

Οι μαθητές εργάζονται πάνω στο φύλλο εργασίας 1. Στην δραστηριότητα 1  θα επισκεφτούν τον ιστότοπο google.maps και θα εντοπίσουν πάνω στον χάρτη την απόσταση  του σχολείου τους από τον προορισμό που έχουν επιλέξει καθώς και το χρόνο που χρειάζεται για τα λεωφορεία. Στην δραστηριότητα 2  μέσω ενός εργαλείου συλλογικής  συγγραφής η κάθε ομάδα θα καταγράψει σε έναν κοινόχρηστο πίνακα τον προορισμό επιλογής της και τα δεδομένα που βρήκε απο την δραστηριότητα 1

Καταγραφή Δεδομένων

Διευκρίνιση: 
Ο εκπαιδευτικός πρώτα πρέπει να δώσει όνομα στο έγγραφο. Δεν χρειάζεται εγγραφή χρήστη στην υπηρεσία.

Ερωτήσεις Αξιολόγησης

H συντομότερη διαδρομή είναι πάντα και η Γρηγορότερη ;

Όσο μεγαλώνει η κλίμακα ο χάρτης εμφανίζεται :

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)