Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Επίλυση προβλήματος με την αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων

45 λεπτά

Αξιολόγηση - Επιλογή τελικού προορισμο

Στην φάση αυτή τίθενται τα κριτήρια που πρέπει να τηρεί ο προτεινόμενος προορισμός από τους μαθητές. Αξιολογείται ο κάθε προορισμός βάση ενός ερωτηματολογίου  και γίνεται η τελική επιλογή.   

Στην δραστηριότητα 5 οι μαθητές απαντούν σε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η κάθε ομάδα καταχωρεί ηλεκτρονικά τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου της. Οι απαντήσεις κάθε ομάδας στέλνονται ηλεκτρονικά σε ένα λογιστικό φύλλο όπου θα αποτελέσει την βάση συζήτησης για την επιλογή του τελικού προορισμού.Κάθε ομάδα επιχειρηματολογεί για τον προορισμό που έχει επιλέξει με βάση τις απαντήσεις που έχει δώσει στο ερωτηματολόγιο.

Στην δραστηριότητα 6 εφόσον όλοι οι μαθητές έχουν αποκτήσει μια εικόνα για τον κάθε προορισμό ξεχωριστά πραγματοποιείται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κάθε μαθητής μέσω ενός ελεγχόμενου δωματίου συνομιλίας καταγράφει την ονομασία της τοποθεσίας που προτείνει. Επιλέγεται η τοποθεσία με τους περισσότερους ψήφους. Για την ψηφοφορία χρησιμοποιείται το διαδικτυακό  εργαλείο https://todaysmeet.com/Ekdromi

Προυποθέσεις προρισμού.

Διευκρίνιση: 
Γίνεται συζήτηση στην τάξη για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί ο τελικός προορισμός της εκδρομής. Δείγμα πιθανών ερωτήσεων

Δραστηριότητα 5

Διευκρίνιση: 
Με βάση τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν για την αξιολόγηση ενός προορισμού. Δημιουργείτε ένα ερωτηματολόγιο και μοιράζεται ηλεκτρονικά στους μαθητές

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου

Διευκρίνιση: 
Συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου σε ένα λογιστικό φύλλο

Ερωτήσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)