Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Βιομηχανία ως σύστημα παραγωγής

60 λεπτά

Μελέτη περίπτωσης - Αξιολόγηση

Στη τελευταία φάση εφαρμόζεται η διδακτική τεχνική της μελέτης περίπτωσης. Τα παιδιά  βλέπουν ένα βίντεο παραγωγικής μονάδας (π.χ. μονάδα παραγωγής πλαστικών) και τους ζητείται να εφαρμόσουν το μοντέλο εισροές - επεξεργασία -  εκροές, να σχολιάσουν το ρόλο της τεχνολογίας, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τους συντελεστές της παραγωγής, να προτείνουν τρόπους αύξησης της κ.λπ.

Η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα δώσει την ευκαιρία στον διδάσκοντα να διαπιστώσει τον βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων που τέθησαν στην αρχή, να αξιολογήσει τους/ις μαθητές/τριες και να αναστοχαστεί πάνω στο σενάριο και όλα όσα το συνοδεύουν.

Ακολουθώντας τη γραμμή παραγωγής - Στη βιομηχανία πλαστικών

Δημιουργός Σεναρίου: Αναστάσιος Πάλλας (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια