Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Imagination is the highest kite

40 λεπτά

Αφόρμηση. Warm up.

1. Παρουσιάζεται στους μαθητές μια εικόνα με χαρταετούς σε μορφή παζλ. Βάζοντας τα κομμάτια στη σωστή τους θέση αποκαλύπτεται η εικόνα του χαρταετού.

2. Ανακοινώνεται στους μαθητές/τριες πως στα επόμενα μαθήματα θα μάθουν και θα συζητήσουν για τους χαρταετούς και τέλος πως θα κατασκευάσουν το δικό τους χαρταετό.

3. Στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες και κάθε όμαδα πρέπει να βρεί όσες περισσότερες λέξεις μπορεί που να σχετίζονται με τον χαρταετό σε 5 λεπτά. 

4. Καταγράφονται οι λέξεις σε χαρτί του μέτρου και φτιάχνουν ομαδικά πόστερ με αυτές. Ταυτόχρονα ακούγεται η μουσική του Μ. Θεοδωράκη με τίτλο "Χαρταετοί"

Βαλτε τα κομμάτια του παζλ στη σωστή θέση και αποκαλύψτε την εικόνα

Χαρούμενοι χαρταετοί

Διευκρίνιση: 
Η παραπάνω εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους ως αφόρμηση του θέματος. Σαν Jigsaw παζλ ή και ιδεοθύελλα. Ενδεικτικά με την πλατφόρμα https://www.spiderscribe.net/

Χαρταετοί Μ. Θεοδωράκης

Δημιουργός Σεναρίου: Ειρήνη Βλαζάκη (Εκπαιδευτικός)