Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Πολλαπλασιασμός φυτών

15 λεπτά

Χαρακτηριστικά εγγενούς πολλαπλασιασμού

Γίνεται ανάκληση γνώσεων των μαθητών από το μάθημα της Βιολογίας του Γυμνασίου, που αφορούν τον εγγενή πολλαπλασιασμό των φυτών. Ακολουθεί επίδειξη σπόρων ανθοκηπευτικών φυτών και περιγραφή των φάσεων βλάστησής τους όπως και αναφορά των κατάλληλων συνθηκών βλάστησής τους. Κατόπιν οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και απαντούν μέσω Η/Υ τις ερωτήσεις που τους δίνονται.

Εγγενής πολλαπλασιασμός φυτών

Διευκρίνιση: 
Στο κείμενο που ακολουθεί οι παράγραφοι που αφορούν την επικονίαση και τη γονιμοποίηση των ανθέων αποτελούν γνώσεις τις οποίες οι μαθητές/τριες έχουν αποκτήσει από το μάθημα της Βιολογίας του Γυμνασίου.

Χαρακτηριστικά εγγενούς πολλαπλασιασμού

Διευκρίνιση: 
Οι ασκήσεις αφορούν πρότερες γνώσεις.

Συνθήκες βλάστησης σπόρων

Διευκρίνιση: 
Από τις δυο έννοιες θα πρέπει να επιλέξετε ως σωστή αυτή τη συνθήκη που επηρεάζει τη βλάστηση των σπόρων

Αντιμετώπιση δυσκολιών βλάστησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)