Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Πολλαπλασιασμός φυτών

10 λεπτά

Σύγκριση εγγενούς και αγενούς πολλαπλασιασμού

Οι ομάδες συμπληρώνουν τις λέξεις στο κείμενο. Ακολουθεί αλληλοενημέρωση των ομάδων και συζήτηση. Η φάση αυτή αποτελεί και την αξιολόγηση του σεναρίου.  

Σύγκριση εγγενούς και αγενούς πολλαπλασιασμού

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)