ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.

8 λεπτά

Εξοικείωση με την εργονομία

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση) όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα.

Οι μαθητές συνδέονται στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/757 και εκπονούν μια διαδραστική εφαρμογή  που στοχεύει στην εξοικείωση με τις αρχές εργονομίας που καθορίζουν τη σωστή στάση μπροστά στον υπολογιστή. 

Συγκεκριμένα ο μαθητής πειραματίζεται προσπαθώντας να τοποθετήσει τον μικρό Γιαννάκη σε σωστή στάση εργασίας  σύμφωνα με τις αρχές της εργονομίας. 

Ο εκπαιδευτικός θέτει τον προβληματισμό για τη σωστή στάση του σώματος, πράγμα πολύ σημαντικό,  αφού η πλειονότητα των παιδιών και όχι μόνο, αφιερώνουν πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή.

Παροτρύνονται επίσης οι μαθητές, όταν βρίσκονται στο χώρο των εργαστηρίων να παρατηρούν και να σημειώνουν τυχόν εργονομικές παραβάσεις  προτείνοντας λύσεις. 

 

Αρχές εργονομίας

Διευκρίνιση: 
Η σωστή στάση στον υπολογιστή
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)