ΣΕΠ (Ασφάλεια και Υγιεινή-Περιβάλλον Εργασίας) (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εργονομία - Γενικές αρχές εργονομικού σχεδιασμού.

7 λεπτά

Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες γίνεται έλεγχος των απαντήσεων και ο μαθητής λαμβάνει σχόλιο επιβράβευσης για κάθε σωστή απάντηση.

Εναλλακτικά  οι μαθητές καλούνται  να λύσουν ένα σταυρόλεξο με έννοιες που έχουν διδαχθεί. Για τη δημιουργία του σταυρολέξου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό EclipseCrossword ( http://www.eclipsecrossword.com )

Ενδεικτικά δίνεται ένα σταυρόλεξο σε φύλλο εργασίας.

Επιλέξτε μία από τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

.

.

.

.

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)