Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Εθνική Αντίσταση και τα προμηνύματα του Εμφυλίου

15 λεπτά

Α2 Τα κυριότερα γεγονότα της Εθνικής Αντίστασης .

Με τη χρήση του εργαλείου της χρονογραμμής προβάλλονται οι κυριότερες αντιστασιακές πράξεις και η ίδρυση των μεγαλύτερων αντιστασιακών οργανώσεων και οι συγκρούσεις μεταξύ τους.

Σημαντικά γεγονότα της Εθνικής Αντίστασης και ίδρυση αντιστασιακών οργανώσεων

Διευκρίνιση: 
Γίνεται παρουσίαση αυτών των γεγονότων πολύ συνοπτικά.
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Καρατζόγλου (Εκπαιδευτικός)