Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φύλλα φθινοπωρινά για σταθείτε στη σειρά…

15 λεπτά

Ταξινόμηση φύλλων με to λογισμικό του Kidspiration

Φύλλα Εργασίας

Ταξινόμηση φύλλων με βασικό κριτήριο  το χρώμα με Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspiration.

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙ  ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ 2 ΔΕΝΤΡΑ.

(Διάρκεια ενασχόλησης του κάθε παιδιού με τη δραστηριότητα περίπου 15-25 δευτερόλεπτα).

(ΟΜΑΔΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ).

Η σελίδα εργασίας πριν την αντιστοίχιση:

Ταξινόμηση φύλλων με βασικό κριτήριο το χρώμα με Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspiration.

Διευκρίνιση: 
Ταξινόμηση φύλλων με βασικό κριτήριο το σχήμα με Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspiration.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)