Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η άσκηση βλάπτει σοβαρά το κάπνισμα

45 λεπτά

Γνωρίζω τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και ορίζονται οι θεματικές ενότητες με τις οποίες θα ασχοληθεί η κάθε ομάδα. Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο που αφορούν τις ασθένειες που προκαλεί το κάπνισμα στον ανθρώπινο οργανισμό,την εκμάθηση της διαδρομής του καπνού στον οργανισμό, τα συστατικά του τσιγάρου,  την εξάρτηση από τη νικοτίνη, το ρόλο των διαφημήσεων στην προσέλκυση νέων καταναλωτών από τις καπνοβιομηχανίες καθώς και ενημέρωση για το κάπνισμα στην εφηβία αλλά και το παθητικό κάπνισμα.

Οι μαθητές βλέπουν στο διαδίκτυο βίντεο με τον τίτλο "Οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος", το  σχολιάζουν και συμπληρώνουν φύλλα εργασίας. Αποφασίζουν τη δημιουργία ερωτηματολογίου που θα απευθύνεται στους μαθητές του σχολείου και δημιουργούν αντικαπνιστικά μηνύματα με σκοπό να τα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου.Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται μέσα από τα κουίζ και τα φύλλα εργασίας που συμπληρώνουν.

Οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος

Κουίζ - συνέπειες του καπνίσματος

Βλάβες του καπνίσματος

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)