Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η άσκηση βλάπτει σοβαρά το κάπνισμα

45 λεπτά

Κατανοώ τις επιρροές και λαμβάνω αποφάσεις

Φύλλα Εργασίας

 Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες  προσπαθούν να διερευνήσουν τις επιρροές και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι άνθρωποι και οι καταστάσεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά τους.Διερευνούν τα πρότυπα που τους υπαγορεύουν  τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται αλλά και τους τρόπους που επηρεάζουν ο ένας τον άλλο. Μέσα από παιχνίδια ρόλων προσπαθούν να κατανοήσουν την επίδραση της πίεσης των συνομηλίκων στη συμπεριφορά τους και να προσδιορίσουν πως μπορούν να ενεργούν ανεπηρέαστοι και να ασκούνται στη λήψη απόφασης.Αναπτύσοντας δεξιότητες λήψης απόφασης, αυξάνουν τις πιθανότητες επίτευξης των προσδοκώμενων στόχων. Αναπτύσουν την ατομική ελευθερία, διατηρούν τον έλεγχο της ζωής και μειώνουν τις πιθανότητες  η τύχη ή άλλοι άνθρωποι να καθορίζουν το μέλλον τους.

Στάδια της τεχνικής λήψης απόφασης

Διευκρίνιση: 
Πατήστε στα βελάκια για να πάτε στο επόμενο στάδιο
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)