Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο Πλανήτης μας η Γη - Μέρος Β' (η ημέρα και η νύχτα)

20 λεπτά

Δραστηριότητα-3

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιούν την παρακάτω διαδραστική προσομοίωση Ζώνες Ώρας:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3190

για να διερευνήσουν πώς διαιρείται η Γη σε Ζώνες Ώρας.

Στο Α’ μέρος, συζητείται η αναγκαιότητα του χωρισμού της Γης σε Ζώνες Ώρας και επίσης η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζουν κάποια κράτη να καταλαμβάνουν περισσότερες της μίας ζώνες ώρας.

Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν (σε συνέχεια και της δραστηριότητας 2), την διαφορά ώρας μεταξύ διαφόρων τόπων πάνω στη Γη, καθώς μπορούν μέσω της προσομοίωσης να αλλάξουν την ώρα παρατήρησης.

Στο μέρος Β’, γίνεται εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της προσομοίωσης για αλλαγή και της ημερομηνίας παρατήρησης. Επιλέχθηκαν έτσι τέσσερεις χαρακτηριστικές ημερομηνίες (κοντά στις Ισημερίες και τα Ηλιοστάσια) ώστε να διερευνηθεί η αλλαγή που παρουσιάζεται στην εικόνα ημέρας-νύχτας πάνω στον χάρτη.

Ιδιαίτερα καλούνται οι μαθητές να παρατηρήσουν τη μεγάλη αλλαγή που έχει η εικόνα το χειμώνα και το καλοκαίρι στους πόλους της Γης.

Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται άμεσα με αναστοχασμό πάνω στην άποψη που είχαν διατυπώσει οι μαθητές στο αρχικό Φύλλο Εργασίας.

Η εργασία γίνεται σε ομάδες των 3-4 ατόμων, με χρήση υπολογιστή

Δημιουργός Σεναρίου: Ιωάννης Λεύκος (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)