Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

10 λεπτά

Εισαγωγή - Κίνδυνοι από τη χρήση του Διαδικτύου

Ζητείται από τους μαθητές να αναφέρουν όσο πιο σύντομα μπορούν τους κινδύνους που πιστεύουν πως κρύβει το Διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα, χωρίς να σχολιάζει, οτιδήποτε του υπαγορεύουν οι μαθητές του. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση πάνω σε ότι καταγράφηκε στον πίνακα και επισημαίνονται από τον εκπαιδευτικό πιθανοί διαδικτυακοί κίνδυνοι που δεν αναφέρθηκαν από τους μαθητές.

Ακατάλληλο περιεχόμενο

Υποκλοπή προσωπικών δεδομένων

Εθισμός στο Διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)