Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

35 λεπτά

Κακόβουλα προγράμματα - Spam - Phising

Φύλλα Εργασίας

Σκοπός του σημερινού μαθήματος είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και φυσικά να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις εξής κατηγορίες κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Διαδικτύου: 1.κακόβουλα προγράμματα, 2.ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) και 3.υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (phising).

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αντιβιοτικό πρόγραμμα

Προσωπικές πληροφορίες

Μαζική αποστολή μηνυμάτων

Ανεπιθύμητα μηνύματα

Email_1

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε να δώσετε την απάντησή σας προφορικά στην τάξη.

Email_2

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε να δώσετε την απάντησή σας προφορικά στην τάξη.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)