Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

22 λεπτά

Ακατάλληλο περιεχόμενο - Παραβίαση πν. δικαιωμάτων

Φύλλα Εργασίας

Σκοπός του σημερινού μαθήματος είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και φυσικά να μάθουν να αντιμετωπίζουν  τις εξής κατηγορίες κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Διαδικτύου: 1.πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και 2.παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Ακατάλληλες φωτογραφίες

Δικαιώματα έργου

Αντιγραφή αρχείων

Ακατάλληλο περιεχόμενο

Ακατάλληλο περιεχόμενο - μικρά παιδιά

Διαδίκτυο και ακατάλληλο περιεχόμενο

Πληροφορίες στο Διαδίκτυο

Συμπλήρωση κενών

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)