Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ταξιδεύοντας με τον Αίσωπο-διαδίκτυο, animation

120 λεπτά

Ακουστικός διαχωρισμός

Ακουστικός διαχωρισμός

Ο μαθητής έμαθε τους φθόγγους Λ και Χ και λ και χ και τους επαναλαμβάνει.

Προφορά του φθόγγου

Ο μαθητής έμαθε να προφέρει σωστά τους φθόγγους: Λ και Χ,  λ και χ, καθώς και τη λέξη Λαγός-Χελώνα. H δραστηριότητα που δώσαμε στα παιδιά ήταν να βάλουν τις εικόνες στην σειρά (σειροθέτηση) και να προφέρουν τους φθόγγους.

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ανάγνωση

Ο μαθητής έμαθε να συνδυάζει τους φθόγγους Λ-Χ και λ-χ με τα γράμματα Λ,Χ και λ,χ. Μέσα στο κείμενο που του δώσαμε από το μύθο του Αισώπου αναγνώρισε όλες τις λέξεις: Λαγός-λαγός, Χελώνα-χελώνα και τις υπογράμμισε.

Γραφή

Ο μαθητής εξοικειώθηκε να γράφει το γράμμα Λ και Χ, λ και χ.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΟΥΛΙΑ ΣΙΣΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)