Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ - Επεξεργασία ήχου με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και ιστοεξερεύνηση

30 λεπτά

Μελέτη πηγών & ασκήσεις εμπέδωσης

Οι μαθητές θα ξεκινήσουν τη διαδικασία εκτελώντας  το 1ο βήμα της ενότητας "Διαδικασία" που είναι κατά βάση θεωρητικό. Θα πρέπει να μελετήσουν οι συγκεκριμένες πηγές που προτείνονται και να πειραματιστούν με την διαδραστική επίδειξη της διαδικασίας της δειγματοληψίας του ήχου.  Μετά την μελέτη των θα πρέπει να απαντήσουν τις ερωτήσεις εμπέδωσης που υπάρχουν σε αυτό το βήμα της ιστοεξερεύνησης

Ιστοεξερεύνηση - Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ / Διαδικασία

Διευκρίνιση: 
Ο σύνδεσμος για την ιστοεξερεύνηση - Ενότητα "Διαδικασία"
Σχόλιο: 
Ο σύνδεσμος για την ιστοεξερεύνηση που περιλαμβάνει όλες τις φάσεις του σεναρίου και τα φύλλα εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: Αναγνώστης Γενιτζές (Εκπαιδευτικός)