Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ - Επεξεργασία ήχου με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και ιστοεξερεύνηση

15 λεπτά

Αξιολόγηση

Αφού ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες την παραγωγή των ραδιοφωνικών τους σποτ ακολουθεί η διαδικασία της αξιολόγησης της αντίστοιχης ενότητας της ιστοεξερεύνησης, όπου θα ακουστούν μέσα στην τάξη όλα τα ραδιοφωνικά σποτ και κάθε ομάδα αξιολογεί την δουλειά όλων των άλλων ομάδων βάζοντας ένα τελικό βαθμό σύμφωνα με την ρουμπρίκα αξιολόγησης. Στο τέλος θα προστεθούν οι βαθμοί της κάθε ομάδας και θα ανακοινωθεί η νικήτρια ομάδα. Καλό θα ήταν να μοιραστεί στις ομάδες σε έντυπη μορφή η ρουμπρίκα αξιολόγησης με επιπλέον στήλες για τη βαθμολόγηση όλων των ομάδων.

Ιστοεξερεύνηση - Δημιουργώντας ένα ραδιοφωνικό σποτ / Αξιολόγηση

Διευκρίνιση: 
Ο σύνδεσμος για την ιστοεξερεύνηση - Ενότητα "Αξιολόγηση"
Σχόλιο: 
Ο σύνδεσμος για την ιστοεξερεύνηση που περιλαμβάνει όλες τις φάσεις του σεναρίου και τα φύλλα εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: Αναγνώστης Γενιτζές (Εκπαιδευτικός)