Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

20 λεπτά

αφόρμηση με εποπτικό υλικό

Φύλλα Εργασίας

Δείχνουμε στους μαθητές την εικόνα 1 (σύνθημα γραμμένο σε τοίχο) και ζητάμε να τη σχολιάσουν και να εντοπίσουν έννοιες και φαινόμενα. Συνεχίζουμε με καταιγισμό ιδεών και κατηγοριοποίηση των εννοιών που θα προκύψουν.

εικόνα 1

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)