Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

20 λεπτά

σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις

Ανακαλούμε γνώσεις σχετικές με διαχρονικές μετακινήσεις πληθυσμών  και εστιάζουμε στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στο graffiti, δηλ. στις ηλικίες των παππούδων και των γονιών. Δίνουμε πληροφορίες και σχολιάζουμε τις περιόδους αυτές (Μικρασιατική καταστροφή, μεταναστευτικό κύμα της δεκαετίας του 1960). Παράλληλα, δείχνουμε τις εικόνες 2 και 3. Ολοκληρώνουμε την 1η διδακτική ώρα με τις δύο πρώτες φάσεις του σεναρίου (αφόρμηση και σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις)

εικόνα 2

εικόνα 3

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)